Personel Sayıları
Profesör 8
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 5
Araştırma Görevlisi 8
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 255 340
2. Öğretim Öğrencisi 234 360
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 46 98
Toplam 535 798
Genel Toplam 1333