Personel Sayıları
Profesör 7
Doçent 4
Yardımcı Doçent 5
Araştırma Görevlisi 8
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 257 338
2. Öğretim Öğrencisi 231 362
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 55 108
Toplam 543 808
Genel Toplam 1351