Personel Sayıları
Profesör 7
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 5
Araştırma Görevlisi 8
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 210 287
2. Öğretim Öğrencisi 207 325
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 48 101
Toplam 465 713
Genel Toplam 1178