Ana Sayfa
Bölüm
Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

İktisat, sosyal bir disiplin olarak, sonsuz ihtiyaçların karşılanması için kıt kaynakların uygun şekilde dağılımı ve kullanımı ile ilgilenmektedir. bir başka ifade ile iktisat bilimi, toplumun bugün ve gelecekte tüketeceği mal ve hizmetlerin üretilebilmesi için kıt kaynakların nasıl kullanılması gerektiği sorusunun cevabını vermeye çalışmaktadır.

Adam Smith' e göre iktisat 'refah bilimi' dir. J. S. Mill Smith' in bu yaklaşımını derinleştirerek iktisadı 'refahın üretimini ve dağılımını inceleyen uygulamalı bir bilim' olarak tanımlamaktadır. Benzer şekilde Canon iktisat biliminin amacını, 'insanoğlunun maddi refahının hangi unsurlara bağlı olduğunu ifade etmek olarak belirlemektedir.

Diğer taraftan Alfred Marshall' a göre iktisat ' bireyin davranışlarından hareket ederek gelirin nasıl elde edildiğini ve nasıl harcandığını sorgulayan' pozitif bir bilimdir. Robbins de benzer bir tanım getirmiştir: 'iktisat, istekler ve farklı alanlarda kullanılabilecek kıt kanaklar arasındaki ilişki temelinde bireyin davranışlarını inceleyen bir bilimdir.'

İktisat bölümünün başlıca amacı, mezunlarına iktisat teori ve politikasında sağlam bir temel sağlamak, teorik ve ampirik problemlerin çözümü için matematik ve istatistik tekniklerinin nasıl kullanıldığını öğretmektir. Bölüm mezunları kamu kesimindeki kurumlarda, bankacılık ve finans kurumlarında, işletmelerde geniş istihdam olanaklarına sahiptir.