Ana Sayfa
Bölüm
Bölüm Başkanından

Bölüm Başkanı'ndan

Sevgili Öğrenciler,  

İktisat Bilimi içerdiği konular itibariyle geniş bir kapsama sahiptir. Diğer bilimlerde olduğu gibi İktisat Bilimi de gerçek hayatta gözlemlenen olayları ve davranışları açıklama, gelişen olaylar arasında neden sonuç ilişkileri kurma ve geleceği bilimsel olarak öngörme amacı güder. Bu amaçlar doğrultusunda bir iktisatçı ekonomik gelişmeleri “öngörme” ve riskleri azaltma doğrultusunda doğru kararlar alabilmesi için “tümden gelim” ve “tüme varım” metotlarının her ikisini de kullanma durumundadır. Bunun için bir iktisatçı iyi bir teorik temele ve kantitatif (istatistiksel, ekonometrik, matris ve cebirsel vb.) teknikleri uygulayabilme ve analiz etme yetisine sahip olmalıdır. Bu bilgi donanımına sahip bir iktisatçı, belirli bir saygınlık ve güven içerisinde bilimsel hipotezleri, teoremleri, modellerin geçerliliğini test eder; yenilerini ortaya koyarak bilimsel gelişmeye katkıda bulunur. 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri için bölümümüzü tercih edecek olan öğrencilerimizin bu alanlara yatkın soyut ve analitik düşünme kabiliyetine sahip olmalarını beklerim.  

Alınan nitelikli; iyi bir eğitimin, hayatımızın ileri aşamalarında sağlayacağı bireysel, toplumsal ve evrensel faydasından, bizlere saygınlık kazandırmasından hiç birimizin şüphesi olmamalıdır!  


                                                                                                                         

Prof. Dr. Ekrem GÜL

İktisat Bölümü Başkanı